معاونت آموزشی- مهندس حامد قربانی هویه

معرفی معاونت آموزشی  :

نام و نام خانوادگی : حامد قربانی هویه

تحصیلات : کارشناسی ارشد

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی : مهندسی کشاورزی، دانشگاه شاهد

کارشناسی ارشد: بیوتکنولوژی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)قزوین

دیپلم دروه راهنمایان گردشگری

سوابق اجرایی:

  • مترجم وزیر گردشگری و فرهنگ ایتالیا، ۲۰۱۴
  • فعال گردشگری
  • عضو جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
  • راهنمای گردشگری
  • مدرس زبان ایتالیایی
  • برنامه ریز حوزه گردشگری
  • بازاریابی گردشگری در ایتالیا

تالیفات و ترجمه:

  • ترجمه و انتشار کتاب Profumo di Maturita` ایتالیا، انتشارات آراکنه ، ۲۰۰۹