Tag - گردشگری روستای هویه، روستای هویه فلاورجان، گردشگران اسپانیایی در هویه

بازدید گروه ۴ نفره ایتالیایی از روستای هویه

چهار نفر از گردشگران ایتالیایی در روز دوشنبه مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۶ از روستای تاریخی هویه، برجهای کبوتر، صنایع دستی اهالی روستا دیدن کردند. این گروه از توریستها از شهرهای ناپل و رم به ایران سفر کرده بودند که در جریان بازدید از شهر اصفهان به روستای هویه سفر نمودند. گردشگران ایتالیایی در هویه

Read more...

ورود دومین گروه از گردشگران مستقل به روستای هویه

دومین گروه از گردشگران مستقل ایتالیایی در روز شنبه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۶ از روستای هویه و نیز پل تاریخی شهرستان فلاورجان بازدید کردند. سه گردشگر ایتالیایی به همراه  علیرضا اصغری راهنمای توانای زبان ایتالیایی، از آثار تاریخی روستای هویه، نکروپولیس روستا، پل تاریخی فلاورجان و نیز دیگر مکانهای تاریخی شهرستان بازدید کردند. این گروه از گردشگران که از کشور ایتالیا و برای نخستین بار به ایران آمده بودند، هنر و نبوغ مردم منطقه در استفاده بهینه از انواع کودهای سبز را ستوده [...]

Read more...

بازدید گروه ۱۶ نفره ایتالیایی از آثار تاریخی روستای هویه، دینان و کافشان

بازدید گروه ۱۶ نفره ایتالیایی از آثار تاریخی روستاهای دینان، ولاشان، هویه و کافشان در روز دوشنبه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به گزارش خبرنگاری بنیاد میراث هفت برج هویه، گروهی از گردشگران ایتالیایی در روز دوشنبه مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ از برجهای کبوتر روستاهای دینان، ولاشان، هویه و کافشان دیدن کردند. این گروه از گردشگران که از شهرهای مختلف ایتالیا بویوژه رم، میلان، ونیز و دیگر شهرها به این روستاها آمده بودند مهمانوازی مردم روستاها را فوق العاده توصیف کرده و خاطر نشان کردند [...]

Read more...
گردشگران اسپانیایی در هویه

بازدید دو گردشگر اسپانیایی از روستای هویه

دو گردشگر اسپانیایی عصر امروز از روستای هویه دیدن کردند. به گزارش خبرنگاری میراث هفت برج هویه، این دو گردشگر پس از ورود به روستا گردشگران خارجی در هویه ی هویه از برجهای کبوتر این روستا بازدید به عمل آوردند. دو گردشگر بر لزوم تعمیر و مرمت برجهای هویه به عنوان نماد تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم تاکید کردند. خانم آنا و آقای رافا جز سومین گروه از گردشگران اسپانیایی زبان در بازدید از روستای هویه در سال جاری می [...]

Read more...