اخبار روزانه و مهم

گردشگران اسپانیایی در هویه

بازدید دو گردشگر اسپانیایی از روستای هویه

دو گردشگر اسپانیایی عصر امروز از روستای هویه دیدن کردند. به گزارش خبرنگاری میراث هفت برج هویه، این دو گردشگر پس از ورود به روستا گردشگران خارجی در هویه ی هویه از برجهای کبوتر این روستا بازدید به عمل آوردند. دو گردشگر بر لزوم تعمیر و مرمت برجهای هویه به عنوان نماد تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم تاکید کردند. خانم آنا و آقای رافا جز سومین گروه از گردشگران اسپانیایی زبان در بازدید از روستای هویه در سال جاری می [...]

Read more...

سرپرست جدید گروه دوستداران میراث هفت برج

سرپرست گروه دوستداران میراث هفت برج روستای هویه تغییر نمود. آقای امین براتی طبق نظر هیئت موسس گروه دوستداران میراث هفت برج جهت پیشبرد امور بنیاد و ثبت قطعی آن به مدت ۲ ماه از سوی هیئت موسس انتخاب گردید.

Read more...

افتتاح دفتر گردشگری روستای هویه

گروه خبری بنیاد میراث هفت برج- مهندس حامد قربانی هویه مجری طرح گردشگری روستای هویه اعلام کرد،همزمان با شروع کار دولت و شورای جدید در سال جاری به لطف خدا دفتر گردشگری روستای هویه شروع به کار خواهد نمود. ایشان فعالیت این دفتر را در راستای شعار سال یرشمردند و افزودند: فعالیت های فرهنگی، فعالیتهای مربوط به جذب گردشگر خارجی به روستا، فعالیتهای مربوط به اموز زیر ساختی و صنایع دستی از جمله امور اولیه برای ایجاد اشتغال و [...]

Read more...