معاونت امور فرهنگی- اهداف و برنامه ها

معاونت امور فرهنگی:

  • تدوین و بررسی برنامه ها و طرح های مناسب جهت افزایش سطح فرهنگی، علمی و اخلاقی روستا
  • شناسایی نخبگان، دانش آموزان و نیز دانشجویان روستا و کمک، مشاوره  و برنامه ریزی برای آنها پیشرفت تحصیلی ، علمی و نیز اخلاقی
  • برنامه ریزی براي رشد معنوی و فرهنگی روستا و رفع مشكلات فرهنگي و اجتماعي آنها
  • نظارت بر اجرای فعالیت‌های فرهنگی و ارزیابی آنها
  • هماهنگی در زمینة انجام امور فرهنگی در سطح روستا و شهرستان با هماهنگی با شورای محترم و ارگانهای ذیصلاح
  • هماهنگی با دفتر مشاوره و ارتباط با ارگانهای مربوط به‌منظور برگزاری نشست‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزشی
  • نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های فرهنگی
  • چاپ و نشر انواع بروشورها، کاتالوگ ها و نیز کتب مربوط به روستا
  • بررسی و تهیه و ثبت انواع مستندات در خصوص مسایل فرهنگی روستا
  • انجام سایر امور محوله از سوی حوزه ریاست