امور حقوقی- شیما اکبری هویه

شیما اکبری هویه

معرفی معاونت حقوقی  :

نام و نام خانوادگی : شیما اکبری هویه

تحصیلات : کارشناسی

 

سوابق تحصیلی :

کارشناسی :حقوق ، دانشگاه اصفهان

 

سوابق اجرایی:

  • فعال امور گردشگری